Posts Tagged "SME"

Thiếu hụt thanh khoản: Những “bánh xe đổ” sau SME

Sau đợt báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng vừa qua, hầu hết CTCK đều vượt được ngưỡng 120% theo quy định tại Thông tư 226 để không phải rơi vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Tuy…

Read More