Posts Tagged "Sai lầm trong đầu tư"

6 sai lầm dễ mắc phải trong đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán luôn là phương thức đầu tư hiệu quả với những khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng là nơi chứa đựng rất nhiều rủi ro. Nếu không có “sự tỉnh táo” hợp…

Read More

Đầu tư chứng khoán và những niềm tin sai lệch

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm 2006 2007 dù đã trôi qua 5 năm nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn.  Đó là thời điểm mà người người chứng khoán , nhà nhà chứng khoán . Quan trọng…

Read More