Posts Tagged "nhóm lửa"

Lửa đã nhóm lên rồi!

Có một cái tên đã… sống lại khi gây choáng váng về tỷ suất sinh lời: 50% trong vòng 5 phiên, đó chính là… SBS! Là minh họa cho sự rẻ rúng, tiêu điều của thị trường chứng khoán, các…

Read More