Posts Tagged "nguyen van binh"

“Soi” lời hứa của 2 Bộ trưởng “nóng” nhất nền kinh tế

Đăng đàn ngay khi vừa nhậm chức Bộ trưởng vài tháng, ít nhiều ghi dấu ấn với tuyên bố, hành động quyết liệt, 2 vị tư lệnh ngành tài chính-ngân hàng đã được cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào…

Read More