Posts Tagged "IPO"

Nhiều “Đại gia” sẽ IPO trong năm 2014 (kì 3)

Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có khá nhiều doanh nghiệp họ xây dựng và giao thông vận tải tiến hành IPO. Tuy vậy, tỷ lệ thành công lại rất thấp và gây thất vọng. Một số “ông lớn” tiến…

Read More

Nhiều “Đại gia” sẽ IPO trong năm 2014 (kì 2)

Trở lại với câu hỏi kì trước , dự kiến trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, sàn niêm yết sẽ có một lượng hàng hóa khủng, liệu thị trường có bội thực? Theo nhận định của chuyên…

Read More

Nhiều “Đại gia” sẽ IPO trong năm 2014 (Kì 1)

Nhiều hàng “khủng” hấp dẫn nhà đầu tư: Với 432 tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong năm 2014-2015 các nhà đầu tư đang chờ đợi…

Read More