Posts Tagged "huy động vàng"

Ngổn ngang thị trường vàng

Câu hỏi nóng đặt ra với NHNN trong bối cảnh sắp tới là thị trường vàng “rồi sẽ ra sao nữa”? Mặc dù NHNN đã trực tiếp điều hành việc sản xuất vàng miếng cho thị trường, kể cả chỉ…

Read More

Ngừng huy động vàng: Điều gì sẽ xảy ra?

Ngừng huy động vàng, có đơn giản như trước đây nhà có người giúp việc, nay không thì mỗi người làm thêm một chút hoặc tìm cách bớt việc đi? Từ ngày 25/11 tới, các ngân hàng thương mại phải…

Read More