Posts Tagged "HSX"

Siêu lợi nhuận với cổ phiếu “ruồi”

Một khoảng tối trong số những cổ phiếu “ruồi” siêu lợi nhuận của tháng 10, là mức lãi có thể chỉ nằm trên sổ sách, hoặc “miếng bánh” chỉ giành cho những nhà đầu tư nhỏ. Thị trường chứng khoán bê bết…

Read More

Thay đổi biên độ giao dịch và tác động đến thị trường chứng khoán

Biên độ giao dịch của TTCK Việt Nam đã có đến 10 lần thay đổi trong 12 năm qua, trong đó có đến 4 lần diễn ra trong năm 2008. Liệu các lần thay đổi biên độ này có thực…

Read More