Posts Tagged "gửi tiền"

Cấm gửi tiền lẫn nhau, ngân hàng tìm cách lách

Chuyển hợp đồng gửi sang hình thức vay mượn hoặc cho nhân viên vay sau đó lấy số tiền này gửi lại nhà băng khác…là những chiêu thức được các nhà băng sử dụng khi bị cấm gửi tiền lẫn…

Read More