Posts Tagged "giải mã dòng vốn ngoại"

Giải mã dòng vốn ngoại

Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) chảy vào TTCK bất ngờ tăng đột biến vào cuối năm 2012, qua đó đưa tổng vốn FII tăng 25% so với năm 2011. Bất ngờ ở phút… 89! Theo Ủy…

Read More