Posts Tagged "Fiscal Cliff"

Obama gỡ ‘bom hẹn giờ’ nợ công thế nào?

Sau chiến thắng vang dội, tổng thống Mỹ vừa tái đắc cử, ông Barack Obama, sẽ ngay lập tức phải đối mặt với vấn đề fiscal cliff – một thỏa hiệp ngân sách có thể khiến nước Mỹ trở lại…

Read More

Sự thật khắc nghiệt về tăng trưởng toàn cầu

Kinh tế của những nước thu nhập cao trên thế giới đang gặp khó khăn, phần lớn liên quan đến tăng trưởng và việc làm, và rối ren giờ đây dần lan sang nhóm các nước đang phát triển. Những…

Read More