Posts Tagged "ETF"

Quản lý và giao dịch ETF, một số quy định đặc thù

Số lượng chứng chỉ quỹ ETF thay đổi hàng ngày nên HOSE sẽ thực hiện các thủ tục để niêm yết bổ sung hoặc hủy niêm yết một phần một cách tự động ngay khi nhận thông báo của VSD….

Read More

Điều kiện tăng trưởng của TTCK cuối năm: Vẫn phải phụ thuộc tình hình Ngân hàng!

Trên TTCK VN, giá cổ phiếu so với các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang so sánh sự hấp dẫn giữa các thị trường này. Dù…

Read More