Posts Tagged "dòng vốn ngoại"

Giải mã dòng vốn ngoại

Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) chảy vào TTCK bất ngờ tăng đột biến vào cuối năm 2012, qua đó đưa tổng vốn FII tăng 25% so với năm 2011. Bất ngờ ở phút… 89! Theo Ủy…

Read More

Kết nối tìm vốn ngoại

Khi hoàn thành việc kết nối 7 Sở GDCK ASEAN, một TTCK chung của khu vực được hình thành với 3.600 công ty niêm yết, tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 2.100 tỉ USD. Liên kết với…

Read More