Posts Tagged "chiến lược chiếc hộp"

Nicolas Darvas và lý thuyết đầu tư “chiếc hộp”

Nicolas Darvas là một tỷ phú kỳ tài bậc nhất thế giới và được tôn vinh là chiến lược gia trên thị trường chứng khoán. Các bài học kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán của ông được gọi là…

Read More