Posts Tagged "bất cân xứng thông tin"

Đầu tư chứng khoán và những niềm tin sai lệch

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm 2006 2007 dù đã trôi qua 5 năm nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn.  Đó là thời điểm mà người người chứng khoán , nhà nhà chứng khoán . Quan trọng…

Read More