Posts Tagged "báo cáo tài chính"

Chiêu lách luật của kiểm toán

Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán, nhưng trong nhiều trường hợp, vẫn không phản ánh đúng bản chất tài sản, thực trạng tài chính của DN. Tình trạng bắt tay giữa kiểm toán và DN để đưa ra…

Read More

Nhận diện yếu tố báo hiệu ‘tạo đáy’ ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Đây là các tín hiệu thường xuất hiện khi thị trường tạo đáy, qua các phân tích của chúng tôi đối với các trường hợp tạo đáy điển hình ở TTCK Việt Nam. Thị trường Việt Nam thường hay xuất…

Read More