Posts Tagged "bán khống"

Bạn biết gì về hoạt động sàn Hose?

1. Hệ thống giao dịch Thời gian giao dịch: Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư: Từ 9h00 đến 9h15       : Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa Từ 9h15 đến 11h30     : Khớp lệnh liên tục…

Read More

Bán khống tạm thời lùi bước

Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, bán khống càng có đất phát triển. Kho hàng bán khống giờ đây được mở rộng nhờ các liên minh với một số công ty quản lý quỹ. Hoạt động bán khống…

Read More

Siết bán khống chứng khoán: Chỉ là “ném đá ao bèo”

Bên cạnh việc kiếm lợi nhuận bất minh, lũng đoạn thị trường, việc bán khống khiến thị trường tiềm ẩn những rủi ro lớn bởi không phải lúc nào giá chứng khoán cũng giảm đúng như phán đoán của các…

Read More