Posts Tagged "bai hoc chung khoan 2012"

Chứng khoán Việt Nam năm 2012: Bài học từ những đợt sóng bất ngờ

Mọi thứ không hẳn tốt đẹp, nhưng TTCK Việt Nam năm 2012 vẫn có những đợt sóng đầy bất ngờ. Có lẽ chỉ cần không thể xấu hơn và giới đầu tư nhìn thấy triển vọng tích cực là quá…

Read More