Posts Tagged "bad debt"

Giải quyết sở hữu chéo sẽ hạn chế được nợ xấu

Sự tham gia của NH ngoại là chiến lược hay phi chiến lược cũng là một lựa chọn hữu ích để tăng năng lực cạnh tranh cho NH ngoại. Đổi lại hệ thống NH Việt sẽ tăng minh bạch qua…

Read More