Posts Tagged "back office quant"

Giới thiệu ngành Tài chính Định lượng P3

Nhà tài chính định lượng còn được gọi dưới nhiều tên khác như quant, quantitative analyst (chuyên gia phân tích định lượng) hay thậm chí là financial engineer (kỹ sư tài chính). Tên gọi kỹ sư tài chính phản ánh…

Read More