Posts Tagged "ASEAN"

Lý do khiến ASEAN muốn Obama thắng cử

Ngày 7/11, cộng đồng quốc tế sẽ biết người mà cử tri Mỹ chọn trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng với các nước Đông Nam Á, Obama chính là lựa chọn, rõ như ban ngày. Đó là đánh giá…

Read More

Bài học hội nhập dành cho ASEAN

Châu Âu có thể cung cấp cho ASEAN nhiều bài học mang tính chất tích cực. Tuy nhiên, ASEAN cũng phải tránh đi khá nhiều sai lầm mà châu Âu đã gặp phải. Khi 10 nước thuộc Hiệp hội các…

Read More