Posts Tagged "Apple"

Những chiêu ‘né’ thuế của Apple

Apple chỉ phải trả mức thuế thấp hơn 2% cho khoản lợi nhuận thu được từ các chi nhánh nước ngoài, bao gồm cả ở Anh. Apple, công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ với tổng giá trị gần…

Read More