Posts Tagged "ANZ"

Chứng khoán nội sốt ruột chuyện nới ‘room’ ngoại

Việc chậm trễ thi hành quyết định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài có thể khiến các công ty chứng khoán nội thiệt thòi khi họ phải bán cổ phần với mức rẻ hơn so với giá trị…

Read More