Posts Tagged "ai được lợi?"

Chuyển đổi vàng, ai được lợi?

Ngân hàng Nhà nước vừa đồng ý về nguyên tắc cho một số thương hiệu vàng tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng nguyên liệu nhằm chuyển đổi nhanh sang vàng miếng SJC. Nhưng hiện người dân sở hữu vàng…

Read More