Posts Tagged "ADB"

Philippines: Đã đến lúc đột phá !

Với những lợi thế về dân số cũng như tình hình tài khóa được kiểm soát chặt chẽ hơn, Tổng thống Aquino đang nắm trong tay cơ hội hiếm có để tạo ra bước đột phá. Hôm thứ 2 vừa…

Read More