Posts Tagged "Abe"

“Trận chiến” của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bằng cách chấm dứt tình trạng giảm phát có thể đẩy nền kinh tế Nhật Bản vào tình trạng nguy hiểm. Ở Nhật Bản, hiếm khi lời nói của các chính tri gia…

Read More