Posts Tagged "A.M.C"

Nợ xấu ngân hàng: 5 bước xử lý theo mô hình của một A.M.C

Để xử lý nợ xấu thông qua một A.M.C thì cần phải thực hiện rất nhiều bước phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan từ Quốc hội, Chính phủ, ngân hàng đến cả doanh nghiệp. Dưới đây…

Read More