Posts Tagged "30 000 tỉ"

Gói tín dụng 30.000 tỉ cứu thị trường BDS hiện giờ ra sao?

Thị trường Bất động sản Việt Nam đã “đóng băng” hơn 5 năm kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra. Điều này đã gây ra nhiều tác hại tiêu cực, kiềm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế chung…

Read More