Posts Tagged "2030"

Năm 2030, kinh tế thế giới sẽ ra sao?

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ cùng với sự trỗi dậy của châu Á, tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh, khủng hoảng lương thực và nguồn nước… là những dự đoán được Hội đồng tình báo quốc gia Hoa…

Read More