Posts Tagged "2015"

PG BANK SÁP NHẬP VÀO VIETINBANK

Ngày 18/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Phương án sáp nhập chưa từng có được đặt ra. Cụ thể, PG Bank sẽ trình…

Read More