Posts Tagged "2012"

Chính sách quản lý thị trường vàng: Những bất cập và hệ lụy

Không thể lạm dụng việc chống “vàng hoá” để bao biện cho việc sử dụng biện pháp hành chính trong quản lý bằng việc cấm… Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có chính sách quản lý…

Read More

Quá đủ lý do để bi quan về kinh tế thế giới năm 2012

Sau các cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều năm kinh tế tăng trưởng kém sẽ đến.    Các chính trị gia thường thích hứa hẹn về những điều tốt đẹp sẽ đến. Thế nhưng hiện nay, nhiều người đang nói…

Read More