Category archive for "Phân tích kỹ thuật"

Bài 2: Xu hướng (không có link hình, trùng bài the friend)

“ The trend is your friend” là câu châm ngôn có lẽ là phổ biến nhất trong thế giới của các nhà giao dịch. Tuy đơn giản nhưng nó tồn tại như là một kim chỉ nam cho các nhà…

Read More

Lý thuyết GANN

Lý thuyết Gann: Được William D. Gann (1878-1955) phát triển một số phương pháp đặc biệt phân tích biểu đồ giá. Ông chú ý đặc biệt đến các góc độ hình học phản ánh quan hệ qua lại giữa thời…

Read More