Hình ảnh buổi thuyết trình giai đoạn 1 – vòng 2 cuộc thi SCUE – NĐTCKTL

 

Sau đây là ghi nhận của nhóm ctv về những hình ảnh của vòng 2 cuộc thi SCUE_ nhà đầu tư chứng khoán tương lai 

Ban Giám khảo của chúng ta:

 

 

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *