Danh sách thí sinh vào vòng 2 cuộc thi tuyển năm học 2011-2012

Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách vào vòng phỏng vấn cuộc thi tuyển cộng tác viên.

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *