Danh sách thí sinh vào Vòng 2 cuộc thi Tuyển CTV lần 1 năm học 2013-2014

Xin chúc mừng các bạn thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng 1 để bước vào vòng 2 của cuộc thi tuyển CTV đợt 1 năm học 2013-2014.

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *