Danh sách thí sinh vào vòng 2 cuộc thi tuyển CTV 2012 – 2013

Xin chúc mừng các bạn thí sinh đã xuất sắc vượt qua gần 500 thí sinh để lọt vào vòng 2 của cuộc thi tuyển CTV lần 1 năm học 2012 – 2013

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *