Cập nhật tài liệu hội thảo 2 tập huấn trước sàn SCX 2011

Cập nhật tài liệu buổi hội thảo 2, các nhà đầu tư vào link sau để tải về:

http://www.mediafire.com/?5evq12kzvdy5o11
 
 
 
 
 
 
 
 

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *