Ban điều hành SCUE

Chị Trần Thị Thanh - Chủ nhiệm  

Chị Trần Thị Thanh

Chủ nhiệm CLB

 
       
Anh Trần Lê Minh Quân - Phó Chủ nhiệm    Anh Trần Lê Minh Quân

Phó Chủ nhiệm

 
       
Chị Nguyễn Trần Anh Thư - Phó Chủ nhiệm    Chị Nguyễn Trần Anh Thư

Phó Chủ nhiệm

 
       
Anh Võ Ngọc Khang - Trưởng Ban nội dung    Anh Võ Ngọc Khang

Ban nội dung

 
       
Anh Đào Danh Long Hà - Ban nội dung  

Anh Đào Danh Long Hà

Ban nội dung

 
       
Chị Trần Bảo Thùy - Ban nội dung  

Chị Trần Bảo Thùy

Ban nội dung

 
       
Anh Đỗ Phát Tài - Ban nhân sự    Anh Đỗ Phát Tài

Ban nhân sự

 
       
Chị Phạm Thị Thảo - Ban nhân sự    Chị Phạm Thị Thảo

Ban nhân sự

 
       
Anh Nguyễn Huỳnh Quang - Ban PR    Anh Nguyễn Huỳnh Quang

Ban PR

 
       
Anh Lê Tiến Hữu - Ban kĩ thuật    Anh Lê Tiến Hữu

Ban kỹ thuật

 
       
Chị Hà Kiều Trang - Ban tài chính - hậu cần   Chị Hà Kiều Trang

Ban Tài chính – Hậu cần

 
       

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *