Ban điều hành SCUE

Chị Trần Thị Thanh - Chủ nhiệm  

Chị Trần Thị Thanh

Chủ nhiệm CLB

 
       
Anh Trần Lê Minh Quân - Phó Chủ nhiệm    Anh Trần Lê Minh Quân

Phó Chủ nhiệm

 
       
Chị Nguyễn Trần Anh Thư - Phó Chủ nhiệm    Chị Nguyễn Trần Anh Thư

Phó Chủ nhiệm

 
       
Anh Võ Ngọc Khang - Trưởng Ban nội dung    Anh Võ Ngọc Khang

Ban nội dung

 
       
Anh Đào Danh Long Hà - Ban nội dung  

Anh Đào Danh Long Hà

Ban nội dung

 
       
Chị Trần Bảo Thùy - Ban nội dung  

Chị Trần Bảo Thùy

Ban nội dung

 
       
Anh Đỗ Phát Tài - Ban nhân sự    Anh Đỗ Phát Tài

Ban nhân sự

 
       
Chị Phạm Thị Thảo - Ban nhân sự    Chị Phạm Thị Thảo

Ban nhân sự

 
       
Anh Nguyễn Huỳnh Quang - Ban PR    Anh Nguyễn Huỳnh Quang

Ban PR

 
       
Anh Lê Tiến Hữu - Ban kĩ thuật    Anh Lê Tiến Hữu

Ban kỹ thuật

 
       
Chị Hà Kiều Trang - Ban tài chính - hậu cần   Chị Hà Kiều Trang

Ban Tài chính – Hậu cần

 
       
Bài viết liên quan
👩💼QUICK-RESPONSE: NHẬN DIỆN BẢN THÂN 👨💼 ✅MÃ QR CỦA RIÊNG BẠN 🎉🎉Với gần 2️⃣0️⃣ năm hình thành và
CLB Chứng khoán trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM trân trọng thông báo những gương
Câu lạc bộ chứng khoán SCUE đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xin
Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các
Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE xin trân trọng thông báo và chúc mừng các

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *