BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 20

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ XX (2018-2019)

Ban điều hành Nhiệm kỳ XX của Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 7 thành viên.

Họ là những sinh viên tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến hết mình vì tương lai Câu lạc bộ.

Lương Thúy Quỳnh

Nguyễn Đình Trọng

Thành viên BĐH

Hoàng Thị Bích Trâm

Trần Trung Tín

Thành viên BĐH

Huỳnh Văn Nhật

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên BĐH

Bùi Hải Anh

Lê Tuyết Ngân

Thành viên BĐH

BINH LUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *