Ban điều hành nhiệm kỳ 19

Home Ban điều hành nhiệm kỳ 19

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ XIX (2017-2018)

Ban điều hành Nhiệm kỳ XIX của Câu lạc bộ Chứng Khoán Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 7 thành viên.

Họ là những sinh viên tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến hết mình vì tương lai Câu lạc bộ.

Lương Thúy Quỳnh

Lương Thúy Quỳnh

Thành viên BĐH
Hoàng Thị Bích Trâm

Hoàng Thị Bích Trâm

Thành viên BĐH
Huỳnh Văn Nhật

Huỳnh Văn Nhật

Thành viên BĐH
Bùi Hải Anh

Bùi Hải Anh

Thành viên BĐH